Kezdőlap

Balassa Konstantin,

cs. kir. lovassági őrnagy, szül. 1792-ben Ochridán, Macedoniában; 1810-ben mint hadapród lépett a 6 számú huszárezredbe, melyben 1825-ig mint főhadnagy szolgált és az 1813-15 hadjáratban részt vett. Ezután a lovak idomítására adván magát, ebben nagy ügyességet és ismereteket szerzett, úgy hogy Lajos cs. kir. főherczeg és a Reichstadti herczeg előtt is bemutatván képességeit, I. Ferencz király, soron kívül, a 2. dsidás ezredhez századossá nevezte ki s évenként 300 frt pótlékdíjat nyert. 1840 óta mint nyugdíjas őrnagy Pesten élt, 1862. jan. 10. meghalt.

Munkái:

1. Der Hufbeschlag ohne Zwang. Wien, 1828. 6 rajzzal. (2. kiadás. U. ott, 1835.; újolag megjelent Bécsben 1844-ben bővítve s az orosz czárnak ajánlva, kitől 1000 frt értékű gyűrűt nyert; ezenkívül hat nyelven jelent meg; magyarul: Az erőszak nélküli patkolás czímmel Hoffner József által ford. Pest, 1828.)

2. Die Zähmung des Pferdes. Wien, 1835. (2. bőv. kiadás. U. ott, 1844.)

3. Fecht-methode. Eigens für die Cavallerie. Pesth. 1844.

4. Ueber den Umgang mit den Pferden. U. ott, 1860.

5. Schnelldressur der Pferde. U. ott, 1860.

6. Die militärische Fechtkunst. U. ott, 1860.

Danielik, M. Irók II. 12.

Wurzbach, Biogr. Lexikon I.

Militär Zeitung 1862. 93. l.

Petrik Bibliogr. és gyászjelentés.