Kezdőlap

Balázsovits Norbert,

gymnasiumi tanár, szül. 1847. nov. 21. Zsarnóczán, Barsmegyében, hol atyja kincstári kohótiszt volt; a gymnasiumot Selmeczen és Beszterczebányán végezvén, utóbbi helyen a püspöki papnevelőben két évig theologiát hallgatott. 1868-ban megválván a theologiai tanulmányoktól, a tanári pályára készült és a budapesti egyetemen a classica-philologiát hallgatta. 1871-ben a szentesi polgári iskolához lett megválasztva tanárnak. 1880-ban megalakította a szentesi iparos ifjak képző- és segélyező egyletét és 1886-ban a szentesi ipar-testületet, mely két testületnek 1890-ig elnöke volt. Jelenleg a szentesi gymnasiumnál a classica-philologia tanára.

Mint egyetemi hallgató belmunkatársa volt a Budapesten megjelenő Slovenské Noviny hazafias irányú tót lapnak, melybe politikai s tanügyi czikkeket, a tárczába rövid novellákat és regénymellékleteket írt; 1871 óta pedig a Szentesi Lapba ír tanügyi s iparügyi czikkeket.

Munkái:

1. Učitelova dcéra. Ered. beszély. Pest, 1870. (A tanító leánya).

2. Pastorkyna. Schwarz Zsófia regényének fordítása. U. ott 1871.

3. Minni Grey. Regény Wood B. Allen után ford. Szentes, 1884.

4. Az örökösnők. Görling Adolf után ford. U. ott. 1885.

5. A csillagkamara. Regény. Ainsworth Harrison W. után ford. U. ott. 1887-88. Két kötet.

Szerkesztette a Szentesi Lapot 1884. jan. 1-től 1889. ápril végeig, mely idő alatt a lap kiadója is volt.

Önéletrajzi adatok.