Kezdőlap

Baldi Bernardino,

olasz polygraph, guastallai apát 1553-ban; 1617-ben szünt meg élni. A XVI. század Mezzofantija, ki minden európai s még néhány keleti nyelvet beszélt.

Hetven munka szerzője, melyek mind kéziratban maradtak.

Magyar-olasz szótárkáját 1583-ból, melynek sajátkezű kézirata a nápolyi kir. könyvtárban van, jellemezte s előszóval kiadta Toldy: Adalékai- és Ujabb Adalékaiban (Pest, 1869-70. 2900 czikk.)