Kezdőlap

Balduin Dorottya Zsófia,

Balduin Frigyes regensburgi prédikátor leánya s Böhm Kristóf lőcsei lelkésznek, ennek halála után pedig Serpilius János soproni polgármesternek hitvese. Meghalt Sopronban 1685-ben 46 éves korában.

Beszélt latinul, görögül és héberűl; jártas volt a theologiai s bölcseleti tudományokban; tudós rabbikkal héber nyelven levelezett, több zsoltárt és istenes éneket fordított héber nyelvre.

M. Musa 1787. 44.

Honmüvész 1833. 35. sz.

Magyarország és a Nagyvilág 1875. 40. sz.