Kezdőlap

Balla Gergely,

nagy-kőrösi biró, szül. 1710 táján Nagy-Kőrösön, hol atyja, szintén B. Gergely 1708-ban a város védelme közben, a ráczok által csaknem halálra vagdaltatott; a fiú iskoláinak végeztével a hazai törvény tanulására adván magát, mint patvarista 1730-ban Pozsonyban, 1731-34-ben pedig Bécsben, igen hihetőleg Dömjén Gergely akkori ágens oldala mellett szerzett magának gyakorlati ismereteket. Bécsből 1835 körűl szülőföldére visszatérvén, itt előbb mint városi jegyző, utóbb mint biró hosszas ideig hivataloskodott. Még 1772-ben életben volt. Meghalt? Családjának 1760. jul. Mária Terézia czimeres nemes levelet adott. 2000 kötetből álló könyvtárt hagyott maga után.

Munkája: Nagy-Kőrösi Krónika. Jegyzetekkel és oklevéltárral ellátva kiadták Szabó Károly és Szilágyi Sándor. Kecskemét, 1856. (Történeti Emlékek a magyar nép községi és magánéletéből I. kötet.) A krónika a városi levéltárban meglevő ujabbkori másolat után nyomatott. (Ism. P. Napló 333. 334. sz. Bud. Hirlap 1856. 192. 197. 200. 201. sz. M. Sajtó 137. sz.)

Nagy Iván, Magyarország Családai I.

Egyet. M. Encycl. V. 444. l.