Kezdőlap

Ballmann János Mihály,

gymnasiumi tanár, szül. 1765. decz. 15. Medgyesen; a gymnasiumot szülővárosában végezte; 1787-ben Draaszban, Répcze-székben rektor lett; 1790-ben Medgyesen vizsgáit letevén, külföldre utazott és a tübingai egyetemen folytatta tanulmányait; 1792-ben tért vissza szülővárosába, hol az algymnasiumnál mint rendes tanárt alkalmazták. 1803-ban aligazgatóvá neveztetett ki, a történeten kívül a bölcseletet és földrajzot is tanította, de már a következő 1804. nov. 6. meghalt.

Kisebb munkálatai megjelentek: a Sieben. Quartalschrift, Sieb. Prov. Blätter, Blätter für Gemüth... (1845.) és a Siebenb. Bote (1863.) cz. folyóiratokban.

Munkái:

1. Ueber die jetzige Staatsverfassung Siebenbürgens. Hermannstadt, év n.

2. Statistische Landes-Kunde Siebenbürgens im Grundrisse. 1. Heft. U. ott, 1801. (Második füzete kéziratban maradt; valamint Erdély történetéről II. Andrásig irt nagyobb műve is; egyéb kéziratait Trausch sorolja föl.)

Siebenb. Prov. Blätter I. 1805. 253. l. (Nekrologja Czoppeltől.)

Siebenb. Quartalschrift VII. 242.

Trausch, Schrifsteller-Lexicon I. 47.

Herbert Repertóriuma.