Kezdőlap

Balogh István (géresi),

kir. tanácsos, szül. 1813. okt. 23.; a pesti Landesgerichtnél hivataloskodott mint tanácsos az 50-es években és a 60-as évek elején; aztán nyugalomba vonult és a fővárosban élt. Meghalt 1887. szept. 4. Budapesten.

Több czikket irt a Pesti Naplóba; Tört. töredékek a magyarok őshazájáról cz. értekezése a Honban jelent meg (1879. 132. sz.)

Munkái:

1. Utmutatás a telek és betáblázási könyvek megalapítása és gyakorlati vezetésére. Pest, 1852. (Magyar és német szöveg. Ism. P. Napló 1885. I. 100. sz.)

2. A nemesi fekvőbirtoknak miként telekkönyvezését meghatározó 1853. ápr. 18. kelt l. f. nyiltparancs ismertetése. Buda. 1853. (Ism. P. Napló 1855. I. 101. sz.)

3. Tájékozás korunk legégetőbb szüksége, a hitel, illetőleg a hiteltelekkönyvnek a megyei alkotm. élettel összeillő egyszerűsítése felett. Pest, 1861.

Staats-Handbuch 1859. IV. Theil. Wien 22. lap.

Szinnyei Repertóriuma. Term. 54.

Petrik Könyvészete és Bibliographiája.

Gyászjelentés.