Kezdőlap

Bándi P. Sámuel (mező-bándi),

ev. ref. lelkész; Erdélyben végezvén iskoláit, külföldre ment és 1687-90-ig a franekerai egyetemen végezte tanulmányait.

Munkája: M. Bándi P. Sámuelnek Rövid magyarázattya a LXVIII. Soltárra. Melyet tött... midőn tudományának rendes uttyát nyomná a belgiumi hires akademiákban. Franekera, 1690.

Bod, M. Athenas 25.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár 559.

Történelmi Tár 1886. 798.