Kezdőlap

Bánffy Albert (losonczi báró),

cs. és kir. kamarás, Kraszna-megye főispánja. B. György báró fia, szül. 1818-ban; meghalt 1886. febr. 1. Kolozsvártt.

Munkája: Erdély viszonyai. Kolozsvár. 1872.

Petrik Könyvészete.

Országgy. Emlékkönyv 1866. 325.

M. Nemzetségi Zsebkönyv I. és gyászjelentés.