Kezdőlap

Bánffi Dénes (losonczi gróf),

római szent birodalombeli kamarás és val. b. titkos tanácsos, főlovászmester, Kolozsmegye főispánja s a kolozsvári Akadémia igazgatója. B. György gróf, dobokai főispánnak a fia volt.

Munkái:

1. Hermathena more veterum illustri collegio reformatorum Claudiopolitano. Claudiopoli, 1747.

2. Jeles köszöntések és atyai intés... Kolozsvár, 1777. (Beszéd, melyet tartott Kolozsvármegye közgyűlésén, midőn a főispáni tisztséget György fiára átruházta.)

Benkő, Transsilvania II.

Horányi, Nova Memoria I. 281.

Catalogus Bibl. Hung. Fr. Com. Széchenyi. Suppl. I.

Nagy Iván, Magyarország Családai I.

Petrik Bibliographiája.