Kezdőlap

Bánffy Dénes (losonczi gróf),

cs. kir. kamarás. B. Györgynek, az erdélyi főkormányzónak fia. Betegen élte át a végzetes 1848-49. éveket Bécsben, hivatal nélkül, de folytonos érintkezésben az arisztokracziával és mély, hazafias érdeklődéssel kisérve az események menetét. Meghalt 1854. jul. 4. Bécsben 78. évében.

Haynau bukása után emlékiratokat irt a nevezett évekről. Ez eredetileg franczia nyelven irott emlékiratokat soká kutatta és le is foglalta a bécsi rendőrség; szerzőjök rokona s elvtársa gróf Bethlen Miklós másolta le és tartotta fönn azokat, Marczali Henrik pedig közzé tette magyarul: Gróf Bánffy Dénes emlékiratai az 1848. évi forradalomról czímmel a Budapesti Szemlében (1889.)

Nagy Iván, Magyarország Családai I.