Kezdőlap

Bánffy György (losonczi báró),

országgyűlési képviselő, B. Albert báró cs. és kir. kamarás és Krasznamegye főpispánjának fia, szül. 1853-ban. 1881-ben lett a képviselőház tagja. Meghalt 1889. márcz. 31. Bécsben.

Szerepelt a sport terén, de nagyobb kedvvel mivelte a zenét, irodalmat és népdalokon, operetteken kivül irt vigjátékot is.

Irt a Debreczeni Ellenőrbe (1888.); Kristóftér 78. cz. egy felv. vigjátékát előadták a nemzeti szinházban 1886. nov. 12. (Ism. P. Napló, Egyetértés és P. Hirlap 1886. 314. sz. és Nemzet 315. sz.)

Irt két operettet: a Gólyakirály (szövege Kemény Endre bárótól) Kolozsvárt került szinre, a Fekete hajó (szövege Rákosi Jenőtől) a budapesti népszinházban adatott elő.

Fővárosi Lapok 1889. 90.

Vasárnapi Ujság 1889. 14. sz. arczk.

Sturm, Uj Országgyűlési Almanach.

Erdélyi Irod. Társ. Évkönyve 1890. II. 22. l. (Szász Gerő) és gyászjelentés.