Kezdőlap

Bánffy Kristóf (alsó-lindvai),

főpohárnok és tárnokmester, B. Miklós fia és B. István unokája, szül. 1577. márcz. 12. Nevezetes ember, a Bocskay és Bethlen-féle mozgalmak alatt is a király híve. Meghalt 1644-ben.

Az alsó-lindvai Bánffy-nemzetségről szóló naplót, melyet nagyatyja kezdett írni, folytatta s azt 1591-1619. évi magyar és latin családi jegyzeteivel bővítette. (Megjelent a Tudománytárban. Új folyam IX. 1841. 252. 321. l.)

Nagy Iván, Magyarország Családai, I, 159. 160.