Kezdőlap

Bánffi László,

Krasznamegye főispánja, B. Kristóf és bögözi Farkas Margit fia, szül. 1671. jul. 23. Bánffi György gróf, a későbbi erdélyi gubernator, nevelte; Rákóczi György hűségére állván, ez őt Krasznamegye főispánjává tette.

Történelmi jegyzeteket (1671-1740) irt a Gvevarai Antal: Fejedelmek serkendő órájába; a marosvásárhelyi könyvtár példányából kiadta Koncz József a Történelmi Tárban (1882.)