Kezdőlap

Bánffy Miklós (alsó-lindvai),

főpohárnok és zalai főispán, B. István fia, szül. 1547-ben; 1556-ban Gráczba küldték a német nyelv tanulása végett. 1558-ban Archo grófnő Bécsbe vitte iskolába. 1570-ben nőül vette Zrinyi Ilonát, a szigeti hős leányát és nyalábi Perényi János özvegyét, Nempti várában tartván a lakodalmat. 1573-ban főpohárnok, 1577-ben zalai főispán lett.

Az alsó-lindvai nemzetség naplóját, melyet atyja kezdett irni, folytatta s az 1572-79. évekről magyar és latin családi s történeti jegyzetekkel bővítette.

Nagy Iván, Magyarország Családai I. 159. 160.