Kezdőlap

Barcianu Popoviciu Száva,

született 1814-ben Resinaron, Szeben-megyében, hol atyja Dán görög kel. rumén lelkész volt; középiskoláit Nagyszebenben és Kolozsvárott befejezvén és ez alatt az olasz és franczia nyelvet megtanulván, ezen nyelveket egy főuri magyar családnál tanította. Azután Bécsbe ment az orvosi tudományok hallgatására, de egy év mulva az egyetemet elhagyta s a lelkészi pályára tért. Több évig Resináron mint tanító s iskola-igazgató, majd mint lelkész működött; azután Siaguna püspök által a theologia, s paedagogia tanárának hivatott meg, hol több évig mint szentszéki ülnök is működött. Családi ügyek miatt Resinárra tért vissza s ott 1879-ben bekövetkezett haláláig mint lelkész működött.

Munkái:

1. Culegere de istorie morale. Nagy-Szeben 1846-48. Két rész. (Erkölcsi történetek gyűjteménye. 2. kiadás. U. ott, 1876.)

2. Epistolariu. U. ott, 1847. (Levelező. 2. bőv. kiadás. U. ott. 1863.)

3. Kurzgefasstes Conversations- und Wörterbuch der deutschen und romänischen Sprache. U. ott, 1852.

4. Gramatica romanesca. U. ott, 1853. (Rumén nyelvtan. 2. kiadás, U. ott, 1856. 3. k. U. ott, 1864.)

5. Gramatica germana. U. ott, 1854. (Német nyelvtan. 2 kiadás 1864. 3. k. 1868. 4. k. 1873. U. ott.)

6. Theoretisch-practische Grammatik der romänischen Sprache. U. ott. 1858. (2. kiadás 1867. 3. k. 1871. U. ott.)

7. Vocabulariu roman-nemtiescu. U. ott. 1868. (Rumén-német szótár. 2. kiadását fia B. Dániel átdolgozta. U. ott, 1886.)

8. Wörterbuch der romänischen und deutschen Sprache. U. ott. 1886. Fia B. Dániel átdolgozásában jelent meg. 2. kiadás. U. ott, 1888.

Horváth Ignácz Könyvészete 1886.

Dr. Marienescu Athanáz szives közlése és családi adatok.