Kezdőlap

Barna Ignácz,

orvostudor, fogorvos Budapesten, a m. tud. akadémia lev. tagja, előbbinek testvérbátyja, szül. 1822. febr. 2. Nagy-Károlyban; tanult szülőhelyén, az orvosi tudományokat Pesten hallgatta mire 1848-ban orvostudor lett és mint a hunyadi-huszárok ezred-orvosa részt vett a szabadságharczban is. Előbb Pesten, majd Bécsben folytatott orvosi gyakorlatot; később Pesten telepedett le. 1865-ben a fogászat magán tanára lett a budapesti egyetemen. A m. tud. akadémia 1876. jun. 8. választotta lev. tagjai sorába a nyelv- és széptudományi osztályban.

A Regélő Pesti Divatlapban lépett föl először Szilágyi cz. balladájával (1842); költeményeket irt a következő lapokba: Athenaeum (1842.), Honderű (1843-45), P. Divatlap (1845-46.), Életképek (1846.), Pesti Röpivek (1850), Egyet. Philologiai Közlöny (1877.) és az aradi Vészlapok cz. albumba (1844.); orvosi és természettud. czikkei a Társalkodóban (1845), Hon és Külföldben (1845), Szinházi Naptárban (1857), Hölgyfutárban (1857) és Orvosi Hetilapban (1858. 1860. 1863.) jelentek meg. Ráspoly név alatt irt a Borsszem Jankóba is.

Munkái:

1. Barna Ignácz Versei. Pest, 1846.

2. Szerelemhangok. U. ott, 1850. (Ism. Pesti Röpivek 3. sz.)

3. A szőllőkura használatának rövid foglalatja. Dr. Kaufmann szerint. U. ott, 1865.

4. Fogászat. U. ott, 1871.

5. Kvintusz Horácius Flakkusz versei. (A dalok öt könyve), magyarra ford. s jegyzetekkel fölvilágosította. Bpest, 1875. (Ism. Budp. Szemle VIII. P. Napló 33. Pester Lloyd. márcz. 4. Közérdek 19. Nemz. Hirlap 35. Magyarország és a Nagyv. 12. sz.)

6. Decimus Junius Juvenalis satirái, ford. és jegyzetekkel fölvilágosította. U. ott, 1876. (Ism. Kelet Népe 43. Főv. Lapok 35. Figyelő 8. sz. P. Napló 32. Egy. Philol. Közlöny 1878.)

7. A rómaiak satirájáról és szatirairóikról. U. ott, 1877. (Értek a ny. és széptud. kör. V. 3.)

8. Aulus Persius Flaccus és Sulpicia satirái. U. ott, 1881. (Ism. Egy. Philol. Közl. V.)

9. Publius Virgilius Maro Aeneisének IV első könyve. Dido királyné. Ford. s az eredeti szöveg kiséretében ó-kori térképpel és jegyzetekkel ellátta. U. ott, 1877. (Ism. Egyetemes Philol. Közlöny 1878.)

10. Horatius Flaccus satiráinak két könyve. Ford. s az eredeti szöveg kiséretében jegyzetekkel felvilágosította. U. ott, 1884.

11. Publius Virgilius Maro Aeneise. Ford. és jegyzetekkel kisérte. U. ott. 1890. (Bevezetéssel dr. Némethy Gézától. Görög és latin remekirók, kiadja a m. tud. Akadémia.)

Ferenczy és Danielik, M. Irók I. 25.

Szinnyei Könyvészete és Repertoriuma. Term. 67.

Rupp Beszéd.

Magyarország és a Nagyvilág 1876. 9. sz arczk.

Petrik Könyvészete és Bibliographiája.

M. Könyvészet 1875-77. 1884.

Borsszem Jankó 1887. 15. sz. (A lap története.)