Kezdőlap

Bartha István,

egri kanonok és a hétszemélyes tábla ülnöke, szül. 1719-ben Egerben; a humaniorák végeztével a papi pályára lépett és Kassán végezte a bölcseleti s egyházi tudományokat; később lett egri kanonok, 1764. decz. 27. szentimrei czimz. apát és novii cz. püspök; azután a kir. tábla birája s több évig a hétszemélyes tábla ülnöke volt. Meghalt 1785. Egerben.

Munkája: Halottas dicséret melyet néhai gyaraki gróf Grassalkovich Antal... eltakaríttatása alkalmatosságával mondott, 1772-ben Bessenyőn. Buda.

Horányi Nova Memoria 309. l.

Katona, Historia Critica XXXIX. 938. (születési évét 1729. helyét Apátfalvának irja.)

Catalogus Bibl. Hung. Fr. Com. Széchenyi I.

Emlékkönyv Eger, 262.

M. Állam 1879. 140. sz.