Kezdőlap

Bartoniek Géza,

a bpesti polgáriskolai tanító-képző tanára, szül. 1854. szept. 5. Szárazfalun (Szuha) Pozsonymegyében; középiskoláit Nagyszombatban és Pozsonyban, az egyetemet Budapesten végezte. 1879-ben tanársegéddé neveztetett ki a budapesti egyetem physikai intézetéhez, mely állásban 1886-ig maradt; ekkor lett a budapesti VI. ker. állami polgáriskolai tanítóképző intézet rendes tanára.

Ismertető czikkei s értekezései: Elektromos halló és beszélő készülék. Fotofon. (Természettud. Közlöny 1882.), Az ég szokatlan pirossága 1883-ban. (Természettud. Közl. 1884.), Uj módszer a hangterjedés sebességének meghatározására. (Akad. Értesítő 1886.), Hangtani kisérletek. (Természettud. Közl. pótfüzete, Math. Mittheilungen és Annalen der Physik 1889.) Az elektromos és fényjelenségek rokonsága. (Természettud. Közl. 1889.)

Munkája: A mágnesség és elektromosság. Guillemin után ford. U. ott, 1885. (I. részét és a Függeléket maga irta hozzá.)

Acta Reg. Scient. Univ. Budap. 1884. 48. 95. I. és önéletrajzi adatok.