Kezdőlap

Bátai György,

evang. ref. prédikátor, 1644-52-ig a franekerai egyetemen tanult, hol Kloppenburgius János alatt vitatkozott Krisztus istenségéről Smaltzius ellen. Hazájába visszatérvén, Kolozsvártt lett iskolarector, később ev. ref. pap; 1665-ben már Zilahon lelkészkedett, hol kevéssel azután meghalt.

Munkái:

1. Disputatio praeliminaris de divinitate Jesu Christi. Franequerae, 1652.

2. Az Isten kegyelmében lévő ember megismeréséről. Szeben, 1665.

3. Az istenfélő ember könyörgésére való választétel. U. ott, 1665.

4. Lydius S. Scripturae lapis, Lelki próbakő. U. ott, 1666.

5. Meta electorum. Választottak tárgya. U. ott, 1666.

Bod, M. Athenas 29.

Weszprémi, Succincta Med. Biogr. IV. 375.

Horányi, Memoria I. 128.

Benkő, Transsilvania II.

Sieb. Quartalschrift V. 250.

Egyetemes M. Encycl. V. 780.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 428. 344.

Tört. Tár 1886. 606. l. és Koncz József szives közlése.