Kezdőlap

Bátai György,

ev. ref. lelkész, előbbinek fia. A kolozsvári evang. ref. egyház atyja iránt való jó indulatból, az árva fiút saját költségén 1685-ben Hollandiába, Franekerába küldte ki az egyetemre. Onnét haza kerülvén, kolozsvári pap lett és itt halt el sorvadásban 1698-ban 36 éves korában.

Munkái:

1. Dissertatio philologico-theologica de agno paschali vero Christi typo. Partes 3. Franequerae, 1689.

2. Utolsó tisztesség, mely adatott... malomvizi Kendeffi János uramnak. Kolozsvár, 1697.

Bod, M. Athenas 30.

Benkő, Transsilvania II.

Horányi, Nova Memoria 316.

Sieb. Quartalschrift V. 251.

Egyet. M. Encycl. V. 780.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 602.

Tört. Tár 1886. 797.