Kezdőlap

Báthory István,

orvos-sebésztudor és szülész-mester, szül. 1835. decz. Budapesten, hol a gymnasiumot a kegyesrendieknél, az orvosi tanfolyamot az egyetemen végezvén, tudori oklevelet nyert. 1859-ben a sz. Rókus közkórházban nyert alkalmazást, hol negyedfél évig működött. Innen Semmelweis tanár ajánlatára a m. kir. egyetemen a szülészeti kórház tanársegédévé választatott; ezután két évre az orvosi kar által külföldre küldetett; volt Párisban, Würzburgban, Prágában és legtovább Bécsben. 1869. óta mint a főváros IX. kerületének orvosa működik.

Orvosi czikkeket irt a Gyógyászatba (1861), Orvosi Hetilapba (1863-65. és 1868 óta számos könyvbirálatot és lapszemlét névtelenül), és az Ung. Med. Chir. Presse-be (1865.)

Munkája: Kórodai jegyzetek a méhbántalmak sebészete felett. Sims J. Marion után. Bpest, 1868. (M. Orvosi Könyvkiadó-Társulat Könyvtára VII. k.)

Önéletrajzi adatok.