Kezdőlap

Batthyány Ádám (németujvári gróf),

cs. kir. kamarás, B. Ferencz gróf soproni főispán és báró Popel Lobkovicz Éva fia; 1630-ban kir. főasztalnok, dunáninneni főhadvezér. Ő alapította Németujvárott a Ferencziek zárdáját, és a felső-őrsi prépostságot is gazdagította. Meghalt 1659. márcz. 15. kora 49 évében.

A Rákóczy György erdélyi fejedelem elleni táborozás alatt irt eredeti naplókönyve 1644-ből a m. n. muzeum kézirattárában van.

Nagy Iván, Magyarorsz. Családai I. 241. 243.