Kezdőlap

Batthyány Alajos (németujvári gróf),

cs. és kir. kamarás, jezsuita áldozó pap. B. Imre gróf fia, szül. 1750-ben; iskoláit Nagy-Szombatban végezvén, 1767-ben a jezsuita rendbe lépett és ott folytatta theologiai tanulmányait. 1769-ben kilépett a rendből és katona lett (castra sequitus est). II. Lipót trónralépte után a szabadság és egyenlőség elveiért küzdött az országgyülésen, hol a főrendek tábláján néhány beszédet is mondott. Meghalt 1818. máj. 2. Debreczenben.

Munkái:

1. Oratio in comitiis 1790. habita. Posonii, 1790. (A török portához küldendő magyar követ érdekében.)

2. Ad amicam aurem autori operis hungarici, cujus titulus Magyar és Erdélyországnak rövid ismerete. H. n. 1790-90. négy füzet. (Névtelenül.)

3. Ad amicissimam aurem. H. n., 1791. (Névtelenűl.)

4. Ad utramque aurem. H. n., 1791. (Névtelenűl.)

5. Oratio bonis civis et veri nominis christiani... Posonii, 1791. (Megjelent magyarúl és németűl is, a magyar szöveget a M. Kurir [1791. 13. sz] lenyomatta.)

6. Tausend und ein Irrthum des Verfassers der ungrischen Irrthümer. H. n., 1791.

Catalogus Personarum Soc. Jesu 1768-59.

M. Kurir 1791. 13. sz.

Horányi, Nova Memoria I. 325.

Katona, Historia Critica XLI. 559.

Catalogus Bibl. Hung. Fr. Com. Széchényi I.

Tudom. Gyűjt. 1818. VI. 119.

Nagy Iván Magyarország Családai I. 252.

Századok 1878. 13. (Fraknói V.)

Ballagi Géza, Politikai Irodalom.

Petrik Bibliographiája.