Kezdőlap

Bedő Pál (bölöni),

unitarius superintendens, székely nemes előkelő családból; a kolozsvári iskola seniora volt, midőn külföldi iskolákra küldetett 1672. máj. 26.; honnan 1676. márcz. 5. visszatérvén, előbb az óvári unitárius főiskolában tanító lett; 1686-ban pappá szenteltetett, 1689. jan. 19. püspökké választatott. Meghalt 1690. nov. 6.

1686-ban fordította Jokhánán könyörgését zsidó nyelvből.

Kéziratban több könyörgése maradt.

Székely, Unitária Vallás Tört. 142.