Kezdőlap

Belinyesi H. János,

ev. ref. lelkész; 1646-ban a franekerai egyetemen tanult;

a genfi egyetemen jártában mint theologus következő értekezést adott ki: Disputatio de statu exinanitionis Christi. Lenyomatott a Spanhemi Fr. Disputationum theologicarum miscellanearum (Genevae, 1652. 272-276. l.) cz. munkában.

Tört. Tár 1886. 607.