Kezdőlap

Benedek Aladár, családi nevén Náray Iván,

Náray Antal iró fia, szül. 1843. szept. 20. Aradon; 1874. ápr. 29. nőül vette Büttner Karolina irónőt. Jelenleg Budapesten él mint magánzó.

Dolgozott (1864-83.) minden Budapesten megjelent szépirodalmi lapba, irt tárczákat, népismertető czikkeket, genreképeket, de legtöbbnyire verset, nevezetesen a következő lapokba: Hölgyfutár (1864.), Hazánk és a Külföld (1865-67. 1871-72.), Nefelejts (1865-74.), Fővárosi Lapok (1865-66. 1870-73.), Vasárnapi Ujság (1865-78. 1881-82.), Magyarország és a Nagyvilág (1866. 1869-72. 1879.), Magyarország Képekben (1867-68.), Otthon (1874-75.), Koszorú (1880-82.), Ország-Világ (1883.), vezérczikkeket irt a Független Hirlapba (1880.) és a Toldy István által szerkesztett 1848. cz. folyóiratba.

Munkái:

1. Költemények Pest, 1866. két kötet.

2. Ujabb költemények. U. ott, 1867. (Ism. Főv. Lapok 1868.)

3. Mécsvilágok. U. ott, 1868. (Társadalmi s irányczikkek.)

4. Legujabb költemények. U. ott, 1870.

5. Hulló levelek. U. ott, 1871. (Költemények. Ism. Figyelő.)

6. Cecil levelei. U. ott, 1872. (Társad. bölcseleti mű. Ism. Figyelő. 2. kiadás. U. ott, 1879.)

7. A szerelemféltő, vígj. 3 felv. U. ott. 1873.

8. Árnyak, sugarak Bpest, 1874. (Költemények 1871-1873. arczk. Ism. Figyelő, Nefelejts 1875.)

9. Az epedés óráiban. U. ott, 1874. Költemények Náray Iván névvel.

10. Nikleby Miklós. Regény. Dickens Károly után ford. U. ott, 1875. öt kötet.

11. A Romlaky kastély. Regény. U. ott, 1886. Két kötet.

Szerkesztette a következő szépirodalmi s ismeretterjesztő lapokat: Uj Világ 1869. jan. 1-től jul. 1-ig és 1870. jan. 2. és 9. két számot, Szépirodalmi Közlöny 1871. jan.-márcz., Uj Idők 1876. jan. 1-től decz. 9-ig, Csöndes Órák 1878. márcz. 1-től 1879. febr. 22-ig (Feodor álnévvel) és Papagáj cz. humorisztikus lapot 1871. jan.-ápr. (Szőke Keselyű névvel.)

Álnevei s jegyei: Brutus (Uj Világ és Uj Idők), János Diák (Képes Néplap), B-r (Nefelejts 1867-68.) sat.

Arczképe rézmetszetben rajzolta Haske 1873-ban, nyomt. Lorber 8. sz. munkája mellett; a Családi Kör műlapján Grund V. kőnyom. Bpest, 1874, a Hölgyek Lapja munkatársai cz. műlapon Elischer Lajos által kőre rajzolva és Légrády-testvérek kiadásában. Bpest, 1880.

Kéziratban: Milyenek a nők? Naplójegyzetei.

Moenich és Vutkovich, Magyar Irók 276.

Petrik Könyvészete.

Rozsnyói Hiradó 1879. 38. sz.

Lakatos Ottó, Arad Története III. 16.

Horváth Ignácz Könyvészete 1886.