Kezdőlap

Benkner János,

városi tanácsos, szül. 1580. husvét napján Brassóban, hol 1612-től 1616-ig tanácsos volt; 1612-ben követűl küldetett Konstantinápolyba. 1616-ban nyugalomba vonult. Meghalt 1653. febr. 13.

Naplót hagyott kéziratban, mely az 1600-1614. jan. 28. erdélyi eseményeket tárgyalja, czíme: Chronica s. Historia, melynek másolata meg van a n. muzeumban (Marienburg, Manuscripten-Archiv III. 271-366. l.)

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I.