Kezdőlap

Benyovszky Zsigmond (benyói és urbanói gróf),

a m. tud. akadémia lev. tagja. Solti birtokán lakott Pestmegyében, hol 1873. ápr. 20., 74 éves korában meghalt. A magy. tud. Akadémia 1832. márcz. 9. választotta levelező tagjai sorába.

Politikai, államgazdászati, ipari czikkeket irt a Sasba (1831.), Társalkodóba s a politikai hirlapokba.

Munkája: Őszinte vélemény a magyar büntető törvényjavaslatról. Pest, 1844. (Ugyanez németűl is. U. ott, 1844.)

Kéziratban maradt: A magyar népnek és nyelvének eredetéről.

M. Akad. Névkönyv 1839. 125. 1846. 66. l.

Almanach 1861. 146. 1864. 230. l. és gyászjelentés.