Kezdőlap

Bérczy János, előbb Stand,

Nógrádmegye tiszti orvosa, ki 1804-ben Stand családi nevét Bérczy-re változtatta; a jenai mineralogiai társaságnak is tagja volt.

Költeménye: Három gyürű. Castiliai rege rímes versekben, megjelent az Uraniaban (1828.)

Munkái:

1. A tehén-himlőről. Careno után francziából ford. Stand névvel. Pest, 1802. (Ism. Schedius, Zeitschrift 1802. IV. 123. l.)

2. Nagym. gr. Széchenyi Ferencz nemzeti könyvházára irt ének. U. ott. 1803.

3. Tanítása az oltalmazó himlő hasznáról. U. ott, 1805.

4. A malagai járvány hideglelésről. Arejula után ford. U. ott, 1805.

5. Az egészség barátja az öregségben. Struve után ford. U. ott, 1806.

6. Kesergő versek... id Plachy János urnak sirhalmára Mohorán. U. ott, 1820.

Katona, Historia Critica XLII. 579.

M. Kurir 1806. II. 22. sz.

Szinnyei Könyvészete.

Petrik Bibliographiája.