Kezdőlap

Beregszászi Mózes,

ev. ref. lelkész, középiskoláit hazájában elvégezvén, Leidában tanulta a theologiát 1729-31-ben. Hazájába visszatérvén Deésen lett lelkész.

Munkái:

1. Dissertatio philologico-theologica de peccato in spiritum sanctum. Lugdun. Batav., 1731.

2. Megbecsülhetetlen drága köntös. Kolozsvár, 1758. (Fekete Sámuel özvegye gr. Toldalagi Erzsébet fölött mondott halotti beszéd.)

3. Az isteni gondviselésnek hegye. U. ott, 1761.

4. Barátságos és atyafiságos, szives és nem szives szeretetnek aczél tüköre. U. ott, 1763. (Atzél Gábor utolsó tisztessége alkalmával.)

Kézirati munkája: Aminadversiones in Horatii Tursellini Romani Historiarum ab orig. mundi usque ad annum 1598. epitome libri X. (A n. múzeum kézirattárában. 4r 268 levél.)