Kezdőlap

Bergleiter János,

ág. ev. superintendens, szül. 1774-ben Nagy-Disznódon, hol atyja lelkész volt; Nagy-Szebenben végezte a gymnasiumot; 1798-1800-ig a jenai egyetemen tanult és az utóbbi évben Göttingában is tartózkodott. Hazájába visszatérvén, előbb Szebenben volt tanító, majd conrector és 1807. dec. 12. óta rector. 1811. máj. 1. szelindeki lelkészszé, 1833. szept. 17. erdélyi ág. ev. superintendenssé választatott. Meghalt 1843. júl. 31. Berethalmon.

Munkája: Vindiciae constitutionum et privilegiorum nationis in Transilvania Saxonicae libertatumque et praerogativarum in iisdem fundatarum principiis oppositae. Cibinii, 1803.

Kisebb dolgozatait és kéziratait Trausch fölsorolja.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I.

Mokos, Magyarországi tanulók a jenai egyetemen 87.