Kezdőlap

Bertalan (halabori),

pap; ezen félig névtelen tudósunk, kinek születése 1-ső Mátyás király korára tehető Halaborról (Beregmegye) nevezi magát.

Szentirási részleteket tartalmazó magyar codexet birunk tőle, mely később a m. tud. akadémia által Döbrentey-codexnek neveztetett el és 1508-ban iratott; magában foglalja a Zsoltárokat, Énekek énekét, Jób könyvét, bár hiányosan, az Evangeliumokat és Epistolákat. Eredetije a gyulafehérvári püspöki könyvtárban őriztetik; a zsoltárokat irta Bertalan. Teljesen és híven a Volf György által szerkesztett Nyelvemléktár XII. kötetében (Bpest, 1884. 7-113. l.) jelent meg magyarázó előszóval.

Toldy, Nemzeti Irod. Története 1878. 31.