Kezdőlap

Besse János Károly (ó-gyallai),

nemes származású utazó, szül. 1765. évi aug. 31. Ó-Gyallán, Komárommegyében, ki 1790-től 1824-ig mindig külföldön élt. Ekkor visszajött hazájába, de 1829. ápril végén, mint Döbrentey irja Farkas Sándorhoz, ismét külföldre indult, miután előbb a nádornak a megyékhez irt levele folytán uti költséget szerzett magának. Metternich ajánlatával előbb Bécsbe ment, hogy azután Humboldttal együtt beutazzák a Kaukazust. B. jól beszélte a magyar, latin, német, franczia, angol és olasz nyelvet; volt Kelet-Indiában és Madagascarban is. Meghalt?

Öt jelentést küldött József főherczeg nádorhoz: 1. a Kaukáz hegyek határán Konstantinogorskból 1829. aug. 8-ról; 2. ugyanonnan aug. 8-ról; 3. Mozdokból aug. 20.; 4. a Kerymi félsziget Theodosia (ezelőtt Kaffa) városából decz 15.; és 5. Konstantinápolyból 1830. jul. 5-ről keltezve. (Megjelentek a Tudom. Gyűjtemény 1829. X. 1830. II. és VIII. köt.; a 2. és 3. jelentése Mátray Gábor másolatában meg van a múzeumban.) Leveleit Odessaból és az Elbrus hegyaljából a Hasznos Mulatságok (1829. II. 3. 28. sz.) közölte. Tudósítása Madzsar romjairól a Tud. Tárban. 1843. Értekezések.

Munkái:

1. Abrégé de la grammaire turque, et un petit vocabulaire en francais, turc et hongrois. Pest, 1829.

2. Voyage en Crimée, au Cavcase, en Georgie, en Arménie, en Asie Mineure et a Constantinople, en 1829. et 1830.; pour servir a l'histoire de Hongrie. Paris, 1838. öt tábla rajzzal. (Ism. Figyelmező; Századunk 1845. 15. 16. sz. 1840. 6. 9. sz. A Jahrb. der Literatur. Wien, LIII. 1831. és LXXXVII. közölt belőle mutatványokat Ponori Thewrewk József fordításában.)

Szerkesztette a Mercure Étrangert (1813-16) Párisban.

Pon. Thewrewk József. Magyarok Születésnapjai 86.

Toldy, M. Nemz. Irod. Tört. 1878.

Kazinczy F., M. Pantheon (N. Könyvtár XXXVI. 373.)

Petrik Bibliographiája.

Kéziratai a M. T. Akadémia levéltárában. (Irod. tört. levelek 4r. 144. sz. csomag.)