Kezdőlap

Bethlen Ferencz (bethleni gróf),

gr. B. Ferencz és báró Bánffi Zsuzsánna fia, szül. 1801-ben; meghalt 1875. szept. 3. Bethlenben.

Munkája: Ha a magyar kertészeti társulat igazgató-választmányának tagja volna, közelebbi gyűlésén a következő beszédet tartaná. Pest, 1863.

Adatok a kertészet történetéhez cz. czikke a M. Kertészben (1863.) jelent meg. Hugo Viktor Borgia Lucretia cz. szomorújátékát fordította magyarra, melyet 1835. szept. 19-től 1837-ig többször előadtak a pesti szinpadon; Én, vígj. 1 felv. (előadatott a n. szinházban 1841. jún. 16.) és Saturn kórosok, bohózat 3 felv.; a két utóbbi kéziratban a n. szinház könyvtárában van.

Honművész 1835. 88. sz.

Szinnyei Könyvészete.

Ellenőr 1877. 325. sz. (Jakab Elek)

M. Nemz. Zsebkönyv I. 46. l. és gyászjelent.