Kezdőlap

Bethlen István (iktári),

Biharmegye főispánja, váradi főkapitány és a hajduság (gyalog-had) tábornoka; B. István fia és B. Gábor fejedelem testvére volt. Meghalt 1633-ban.

Heidelbergben tanult, midőn társai előtt elmondott beszédét kinyomatta: Declamatiuncula de nativitate Jesu Christi, quam... St. Bethlen de Iktar jun. aetatis suae XVI-to conscripsit pridie nativ. Domini 1619. exeunte Hiedelbergae in auditorio theologorum... Heidelbergae, 1620.

Weszprémi, Succincta Med. Biogr. IV. 468.

Horányi, Nova Memoria.

Sieb. Quart. V. 306.

Nagy Iván, Magyarország Családai II. 70. 72.

Szabó Károly Régi M. Könyvtár (Kézirat.)