Kezdőlap

Bezerédj Amalia,

a kisdedóvás buzgó terjesztője, szül. 1804. ápr. 15. Szent-Ivánfián Vasmegyében; 1921-ben házasságra lépett Bezerédj Istvánnal. Meghalt 1837. szept. 21. Máriavölgyében, hova betegségének enyhülése végett költözött.

Első volt, ki a magyar irodalomban a gyermekvilággal foglalkozott. Virágregéket irt az Emlénybe (1840.) és elbeszélést a Budapesti Árvizkönyvbe (II. 1839.)

Munkái:

1. Flóri könyve. Pest, 1836. (Leánya számára irta. Ism. Figyelmező 1839. Ujabb kiadásai 1840., 1841., 1845., 1816., 1853., 1856., 1859., 1864. és 1887. U. ott.)

2. Földesi esték. Olvasókönyv a magyar ifjuság számára. Buda, 1840. (Ism. Figyelmező.)

3. Novellen und Erzählungen. Pest, 1840. Két kötet.

Pesti Divatlap 1846. (Szigethy István emlékbeszéde sirja fölött.)

Remény 1851. II. 234.

Ujabbkori Ismer. Tára.

Ferenczy és Danielik, Magyar Irok I. II.

Galgóczy Károly, M. Gazd. Egyes. Emlékkönyve I. 146. 152.

Faylné, M. Irónőkről.

Horváth Ig. Könvészete és gyászjelentés.