Kezdőlap

Bierbauer Lipót,

szent Benedek-rendi áldozópap és tanár, szül. 1841. nov. 9. Kőszegen, Vasmegyében; 1857. szept. 8. lépett a rendbe, s Pannonhalmán theologiai tanulmányait végezvén, 1864. évi nov. 19. fölszenteltetett. 1864-65-ben Sopronban, 1865-1967. Pannonhalmán volt hitszónok és tanár, míg nem a győri gymnasium tanára lett; jelenleg a veszprémi jószágkerület kormányzója Pannonhalmán.

A napról irt értekezése a Győri r. kath. gymn. Értesítőjében (1864.) jelent meg. A Győri Közlönyben irt borászati czikket 1871-ben és a vízvezetékről u. ott 1875-ben, a Fehér Ipoly-féle Győrmegye Egyetemes Leirásában Győrmegye borászatát ismertette (1874.)

Munkái:

1. Vegytan a legujabb elméletek alapján. Győr, 1876. Két rész.

2. Physika a középtanodák felsőbb osztályai használatára. U. ott, 1878.

3. A fizikának elemei középiskolák számára. U. ott, 1884. 348 ábrával.

4. Csillagászat. Toldalékúl a Fizika elemeihez. U. ott, 1884.

Szinnyei Könyvészete.

Scriptores Ord. S. Benedicti.

M. Könyvészet 1884.

Szent-Benedek-Rend Névtára 1888. 20.