Kezdőlap

Birly Ede Flórián,

orvostudor, szülészmester, egyetemi tanár és kir. tanácsos, szül. 1787. decz. 6. Hódságon, Bácsmegyében, tanult Kalocsán, Pécsett, Eszéken, Budán, Pesten és Bécsben, hol négy évig hallgatta az orvostudományokat; 1814. jún. 27. lett ott szülészmester s aug. 30. orvostudor; ekkor a hires Boer vette maga mellé segédnek, ki sokat betegeskedett, úgy hogy B. három évig nyaranta helyét tartotta. 1817. ápr. 22. kineveztetett a pesti egyetemhez a szülészség tanárává, hol máj. 29. székét elfoglalta. 1824-ben ő felsége magyar nemességgel ajándékozta meg; 1842-ben egyetemi rectorrá választották. Meghalt 1854. nov. 25. Pesten. Több külföldi tudós társaság választotta tagjáúl. Pesten több házat, Nyitramegyében Nagy-Biliczen és Nyitra-Zsámbokréten birtokot szerzett.

Munkája: Dissertatio inaug. medica de epilepsia. Viennae. 1814.

Status praesens reg. kiter. Universit. Ungariae. Budae, 1830. 23.

Orvosi Tár 1831. II. 86.

Fejér, Historia Academiae 142.

Uj M. Muzeum 1854. II. 456.

Zeitschrift für Natur- und Heilkunde 1854. II. 23. sz.

Nagy Iván, Magyarország családai. Pótlékkötet. 138. l. a család czimerével.

Pauler T., Egyetem Rectorai 20. l.

Szinnyei Könyvészete és gyászjelentés.