Kezdőlap

Biró Pál,

kertész Debreczenben, B. János ev. ref. tanitó fia, szül. 1852. aug. 10. Hodmező-Vásárhelyen; a gymnasiumot szülővárosában végezvén a budapesti műegyetemre ment, onnét a Gellérthegy alatti vinczellérképző hallgatója lett és az ottan tanított gyakorlati s elméleti tantárgyakból vizsgát tett. Ekkor mint állami ösztöndíjas a gyümölcsfa tenyésztés gyakorlatának elsajátítása végett Puszta-Födémesre a gr. Zichy Ferencz-féle nagyhírű kertészetbe az ottani főkertész Richon Ágost mellé; onnan pár év mulva elméleti ismereteinek bővítése végett szintén mint állami ösztöndíjas Poroszországba a proskaui felsőbb pomologiai intézetbe ment; végre a katonai önkéntesi szolgálata bevégzése után 1875-ben a debreczeni m. kir. gazdasági tanintézethez neveztetett ki előbb főkertésznek és a kertészeti tárgyak tanítójának, később segéd tanárnak. 1888-ban megválván az intézettől, önállóan, arra berendezett telepen kereskedelmi növények termelésével foglalkozik.

Kertészeti czikkei a Kertész Gazdában (1872-73.), Nép kertészben (1874.), Borászati Lapokban (1874.), Falusi Gazdában (1874.) Földmivelési Érdekeink, Gyakorlati Mezőgazda és a későbbi szaklapokban jelentek meg.

Munkái:

1. Kertészeti kézikönyv. I. kötet. Gyümölcsfa-kertészet. Debreczen, 1880. (2. kiadás. Bpest, 1886.)

2. Mauthner kertészkönyve. Bppest, 1885.

3. A kis gyümölcsfa kertész. U. ott, 1891. (Sajtó alatt.)

4. A kis konyhakertész. U. ott, 1891. (Sajtó alatt.)

Kéziratban: Zöldségtermelés nagyban és kicsinyben, két kötet.

Szinnyei Repert. Term.

M. Könyvészet és önéletrajzi adatok.