Kezdőlap

Biró Sámuel.

Kézirati munkája: Notitia status Transilvanici cum jure publico ejusdem provinciae 1710. (Szabó Pál által irt másolata a m. n. múzeum kézirattárában).