Kezdőlap

Blaho Vincze,

hittudor és sz. Ferencz-rendi áldozó pap Kecskeméten, Kassán és Nagyszombatban.

Munkái:

1. Egyházi beszédek. Kassa. 1774.

2. Alföldi Magyarországnak... Kecskeméten 1644-dik évtől fogva egyházi pásztorkodásnak helytartását 1772-ben ezen beszéddel fejezte be. Nagy-Szombat, 1775. (Ezen munkához néhány levél is van csatolva, melyek a szerzet történetére vonatkoznak.)

Mint a szerzet történetirója a szerzet tartományának történetét is kiadni szándékozott, de ebben megakadályozta őt halála.

Horányi, Nova Memoria.

Katona, Historia Critica XXXIX. 943.

Kecskeméti Lapok 1872. 44. sz.

Petrik Bibliographiája.