Kezdőlap

Boczkó Dániel,

ág. ev. superintendens, szül. 1751-ben Deménfalván Liptómegyében; 1779-ben végezte be tanulmányait Jenában; előbb Lhotán Morvaországban volt pap; innét Tarnóczra Liptómegyébe ment, 1786-ban pedig Szarvasra Békésmegyébe helyeztetett át, hol 1803-ig működött. Ekkor Hamaliar Mártont követte a superintendensi hivatalban. Meghalt 1809-ben.

Munkái:

1. Ručny kancional. Jindr. Hradecz, 1783. (Kézi cancionale 600 énekkel.)

2. Pisnicky ku každodennjm nešpornjm poctám crjkwe ev. sarvašské. Selmecz, 1789. (Énekecskék mindennapi használatra.)

3. Nauka k blahoslawěnstwj podle učenj Krystowa. Pozsony. 1789. (Dieterici: Anleitung zur Glückseligkeit nach der Lehre Jesu fordítása.)

4. Nowý Slabikár. Vácz, 1801. (Uj abéczéskönyv, mely számos kiadást ért és még a 60-as évek elején is közhasználatban volt.)

5. Swadebny winše negwjce pro obcy evang. dolňozemské. Pest, 1804. (Ünnepi oktatások.)

Kéziratban gyászénekeket és más egyebet hagyott hátra.

Haan, Jena Hungarica 87. l.

Békés Vármegye I. 88.

Nagy Iván, Magyarország Családai. Pótlékkötet 146.

Slov. Pochlady 1887. 179. Petrik Bibliographiája.