Kezdőlap

Boér Sándor (kövesdi),

erdélyi nemes származású földbirtokos és több megye táblabirája.

Költeményeket irt a Mindenes Gyűjteménybe (1789. II. 189. l. Belgrád megvétele és a 364. l. Maurer barátjának). Irt a Tud. Gyűjteménybe is (1827. III. A nagy nevezet cz. értekezés). Bäuerle Adolf által Bécsben I. Ferencz császár 60. születésnapjára kiadott emlékkönyvben német üdvözlő verse van. Az életre törekvő magyar szinészet napi szükségeinek óhajtván szolgálatot tenni, egészen a szinműirodalomra adta magát.

Munkái:

1. Barkláj Argenise. Deákból szabadon ford. Kolozsvár, 1792.

2. A formenterai remete. Érzékeny játék 2 felv. Kotzebue után ford. U. ott, 1793. (Erdélyi Játékos Gyűjtemény I. szakasz I. darab 4. Kolozsvártt 1793. máj. 20. adták először, Budán 1834. okt. 17. is adták.)

3. Ki légyen ő? vigj. 3 felv. Schröder után szabadon ford. U. ott, 1793. (Erd. Ját. Gy. I. sz. II. d. 3.)

4. IV. László, szomj. 3 felv. U. ott, 1793. (Erd. J. Gy. II. sz. II. 9. Kolozsvártt 1793. márcz. 3. adták először.)

5. Elfride vagyis a szépség áldozatja, szomj. 3 felv. ford. németből. U. ott, 1794. (Erd. J. Gy. I. sz. II. d. 4. L. Heinrich G., Egyet. Philol. Közl. 1890. 209. l.)

6. Az obester vagyis a hivség jutalma. Érzékenyj. 5 felv. U. ott, 1794. (Erd. J. Gy. II. sz. II. d. 10. Ism. Főv. Lapok 1888. 38. sz. és Egyet. Phil. Közl. 1890. 477. l.).

7. A nemes jóltevő. Érzékenyj. 1 felv. U. ott, 1794. (Erd. J. Gy. II. sz. II. d. 10.)

Othello a velenczei szerecsen, Shakespere után ford. (Kolozsvártt 1794. márcz. adták először.)

1827-ben czimük szerint megnevezett 32 szindarabot ajánlott fel kiadásra (Tud. Gyűjt. 1827. IV. kiad.); ezeket Bayer József is felsorolja az Egyet. Philol. Közlönyben (1887.)

Kézirata: Némely országok közelebbi sorsa. 1826. júl.-ig (versek). Biztató szók a Tudom. Gyűjt. redaktiójához irodalmunk érdekében és levele, Nagy-Enyed, 1829. jan. 4. (a m. n. múzeumban).

M. Hirmondó 1793. I. 592. 659. 1793. I. 529. 1794. I. 373. 374. 503.

Katona, Historia Critica XLI. 568.

Tudom. Gyűjt. 1827. IV.

Figyelő I. 1876. 243.

Egyet. Philol. Közlöny 1887. (Bayer József.) és 1890. (Weszely Ödön, Marmontel és négy magyar iró).

Erdélyi Múzeum-Egylet Kiadványai VII.