Kezdőlap

Bogovich Lőrincz,

Szent-Ferencz rendi szerzetes, szül. 1721-ben Nagybaromban Sopronmegyében; 1742-ben lépett a szerzetbe; misés pappá szentelték 1746-ban. A németujvári conventből Szt-Gotthardra a czisterczitákhoz küldték lelkészi teendők végzésére, midőn ott 1789. jan. 12. meghalt.

Munkái:

1. Duhovni vertljacz. Sopron, 1753. (Lelki vigasz. Palkovics Gottfrieddal együtt.)

2. Hisa zlata. U. ott, 1755. (Arany ház. Ujra kiadva u. ott, 1848.)

3. Mariansko cveč. U. ott, 1757. (Mária virágok.)

Horányi, Memoria.

Farkas, Scriptores.