Kezdőlap

Bogyó (Steiner) Samu,

a kereskedelmi akadémia r. tanára Budapesten, szül. 1857. jan. 7. P.-Tamásiban, Biharmegyében; szülei rabbinak akarták nevelni s ő erre vonatkozó tanulmányait Nagyváradon csaknem befejezte, mikor ezen városban főreáliskola nyilt meg, melynek 4. osztályába fölvételi vizsgálat alapján lépett. A reáliskola bevégzése után 1875/6-78/9. tanévek alatt a középiskolai tanárképző intézetnek mennyiségtan-ábrázoló mértani szakcsoportjának előadásait hallgatta a kir. József műegyetemen és e tárgyakból tanári képesítést nyert. 1879-81-ig a gyakorló gymnasiumban volt gyakorló tanár; 1881-83-ig a Rőzer-féle kereskedelmi iskolában tanított. 1883-ban a budapesti kereskedelmi akadémia tanára lett, hol ez idő szerint is a kereskedelmi s politikai számtant tanítja, mely tárgyakra időközben a szaktanári képesítést megszerezte.

Czikkei a Műegyetemi Lapokban (1878.), Egyetértésben (1887.), Orsz. Középisk. Tanáregylet Közlönyében (1889-91.) és a budapesti keresk. akadémia Jelentéseiben (1888-89.) jelentek meg.

Munkái:

1. Politikai számtani feladatok kereskedelmi iskolák számára és magán használatra. Bpest, 1885.

2. Feladatok a kereskedelmi számtanhoz. U. ott, 1886.

3. Feladatok a kereskedelmi számtanhoz alsó fokú keresk. iskolák számára. U. ott, 1889.

M. Könyvészet 1885. 1889. és önéletr. adatok.