Kezdőlap

Bókai (Bock) János idősb,

orvos- és sebésztudor, szemészmester, egyetemi r. tanár, a budapesti Stephania szegénygyermekkórház főorvosa, kir. tanácsos, a 3. oszt. vaskoronarend lovagja, a m. orvosi könyvkiadó-társaság alelnöke és az orsz. központi védhimlőoltó igazgatója, szül. 1822. máj. 27. Iglón Szepesmegyében, hol középiskoláit kezdte, melyeket Rozsnyón, Lőcsén és Eperjesen végezett; 1841 óta a pesti egyetemen hallgatta az orvosi tanfolyamot, az 5. évet Bécsben végezte; 1846-ban a pesti gyermekkórház tiszt. segéd-orvosa volt dr. Schöpf (Mérei) mellett. 1847-ben orvostudorrá avattatott és ugyanazon évben lett rendes segéd a gyermekkórházban; 1852. febr. 15. igazgató főorvos ugyanott. 1861-ben a budapesti egyetem magán-, 1867-ben rendkivüli tanárává; 1872. jan. 22. királyi tanácsossá, 1872. febr. 2. a gyermekgyógyászattan ny. r. tanárává neveztetett ki. Meghalt 1884. okt. 20. Budapesten.

Munkatársa volt az Orvosi Hetilapnak (1857 óta, azaz keletkezésétől), a Zeitschrift für Natur- und Heilkunde-nak (1859.), a lipcsei Jahrbuch für Kinderheilkunde-nek (1871-76.) és a Pester Med. Chirurg. Presse-nek (1871. 1879. 1881.)

Munkái:

1. A garatmögötti tályogokról. (Abscessus retropharyngealis) és a garatmögötti nyirkmirigylobról (Lymphadenitis retropharyngealis) gyermekeknél. Bpest, 1876.

2. Ueber Retropharyngeal-Abscesse bei Kindern. Leipzig, 1876.

Részt vett a Jahrbuch für Kinderheilkunde (1880-81.) és a tübingai Handbuch für Kinderkrankheiten cz. gyűjteményes munkák szerkesztésében; az utóbbiban jelentek meg értekezései: Krankheiten der männlichen Sexualorgane, Die Krankheiten der Harnblase és Die Krankheiten des Mastdarms und des Afters (1878-79. Ism. Orv. Hetilap.)

Kiadta a pesti szegény-gyermekkórház Évkönyvét 1852-re.

Vasárnapi Ujság 1860. 30. sz. arczk. 1884. 44. sz. arczk.

Ország-Tükre 1862. 27. sz. arczk.

Honpolgárok Könyve 1866. 25. l. arczk.

Családi Kör 1869. 22. sz. arczk.

Szinnyei Könyvészete.

Acta Reg. Scient. Univ. Budap. 1878. 24. 1880. 34.

Gyógyászat 1884. 43. sz.

Orvosi Hetilap 1884. 43. sz.

Egyetértés 1884. 302. sz. (Porzó.)

Ország-Világ 1890. 2. sz. arczk. és g yászjelentés.