Kezdőlap

Bónis Károly (nádudvari),

főgymnasiumi tanár, szül. 1837-ben Kölesden Tolnamegyében, hol atyja ev. ref. lelkész volt; a gymnasium hat osztályát Gyönkön, a 7. és 8. osztályt Pápán végezte; egy évig mérnöki gyakornok volt. Az 1854-55. évet Bécsben tölté a műegyetemen. 1857-től 1865 őszéig mint gyakorló mérnök dolgozott, mikor a kunszentmiklósi gymnasiumhoz a mennyiségtan tanáráúl hivatott meg; itt működött 1870 őszéig. Ekkor a kőrösi főgymnasiumhoz választatott a természettudományok és mennyiségtan tanáráúl, hol jelenleg is működik.

Czikkei a Prot. Egyh. és Isk. Lapban (1861.), Vasárnapi Ujságban (1864.), Prot. Naptárban (1875.), Egyházi Reformban és M. Nyelvőrban (1880.) jelentek meg.

Munkái:

1. Egyetemes számvetés vagy algebra. Középiskolai s magánhasználatra. Nagy-Kőrös, 1879. (6. kiadás. U. ott, 1887.)

2. Közönséges számvetés a középiskolák alsóbb osztályai számára. U. ott, 1882. (2. átdolg. kiadás. U. ott, 1889.)

Uj M. Athenás.

M. Könyvészet 1887, 1889.

Wutz Névkönyve.