Kezdőlap

Bonyhai György,

küküllővári ev. ref. esperes lelkész és azon kerület seniora.

Páríz-Pápai Ferencz halálára irt latin verse maradt fenn a következő munkában: Justissima adorea piis manibus dni Franc. Paris-Papai. Claudipoli, 1717. (Többen irták.)