Kezdőlap

Born Ignácz, lovag,

valóságos udvari tanácsos a pénz- és bányaügyi udvari kamaránál Bécsben, szül. 1742. decz. 26. Kapnik-Bányán (Horányi szerint Gyula-Fehérvárott); első kiképeztetését Nagy-Szebenben nyerte; 1755-től Bécsben tanult és 1759-ben a jezsuiták közé lépett és 16 hónapot töltött köztük. 1760-ban elhagyta a rendet és Prágába ment, hol a jogi tanulmányokat bevégezte és a nyilvános vitatkozásokat is megtartotta. Ezután utazott Németországban, Hollandiában, Franczia- és Spanyolországban természettudományi s bányászati ismereteinek növelésére; 1770-től fogva, mint prágai bányaügyi ülnök, Magyarországot és Erdélyt többször beutazta. Alt-Zedliczi birtokán négy évig a tudományoknak élt. Ezután kinevezték bányatanácsossá. 1776-ban Mária-Therezia Bécsbe hivta a császári természetiek tárának rendezése s leirása végett. 1779-ben valóságos udvari tanácsossá lett a pénzverői és bányászati udvari kamarában. Meghalt 1791. augusztus 28-án Bécsben. A legtöbb európai tudós-társaságnak tagja volt.

Természettudományi czikkei megjelentek az általa alapított Abhandlungen einer Privatgesellschaft in böhmen cz. gyűjteményben (1775-84.) és a Crell. Chem. Annalen-eiben (1790-91.)

Munkái:

1. Die Staats-Perücke. Eine Erzählung. Wien, 1772.

2. Lithophylacium Bornianum. Pragae, 1772-75. Két rész.

3. Schreiben an Herrn Grafen von Kinsky über einen ausgegrabenen Vulkan bei der Stadt Eger in Böhmen, H. n., 1773.

4. Briefe über mineralogische Gegenstände auf seiner Reise durch den Temeswarer Banat, Siebenbürgen, Ober- und Nieder-Ungarn, an den Herausgeber derselhen Joh. Jac. Ferber geschrieben. Frankfurt u. Leipzig, 1774. (Ugyanez angolúl, ford. Raspe. London. 1777., francziáúl, ford. Moncet. Paris. 1780. és olaszúl. Velencze, 1778.)

5. Index rerum naturalium musei caesarei Vindobonensis. Pars I. Vindobonae, 1778. (Latin és német szöveggel.)

6. Joannis Physiophili Specimen Monachologiae methodo Linnaeana. Aug. Vind., 1783. (Francziára ford. Broussonet. Monachopolis, 1784. 1790. 1798.; németűl Kuttenpeitscher Ignácz által ford. München. 1784.; uj kiadás. Frankfurt és Lipcse, 1802.; angolúl. London, 1784.)

7. Über das Anquicken (Amalgamiren) der gold- und silberhaltigen Erze, Rohstoffe, Schwarz-Kupfer- und Hüttenspeise. Wien, 1786. (Francziáúl: Bern, 1788. és Bécs, 1788.)

8. Bergbaukunde. Leipzig. 1789-90. két kötet. (Trebraval együtt.)

9. Catalogue methodique et raisonné de la collection des fossiles de Mlle Eleonore Raab, Viennae, 1790. Két kötet. (Németűl U. ott, 1790.)

12. Freimüthige Briefe über den Holzmangel in den österr. Staaten, und die Mittel, ihm abzuhelfen. U. ott. 1791.

13. Lettre a M. le professeur Crell, ou observation sur le catalogue méthodique et raisonné de la collection des fossiles de Mlle E. Raab. Brunswick. 1797.

14. Second lettre a M. le prof. Crell... U. ott, 1799.

Szerkesztette a Physikalische Arbeiten der einträchtigen Freunde in Wien. (1783-84) cz. gyűjteményt, mely sokat tartalmaz Magyarország természeti viszonyairól.

Horányi Memoria és Nova Memoria.

Kölcsey és Melczer, Nemzeti Plutarkus III.

Wurzbach, Biogr. Lexikon II. (hol életrajzára vonatkozó kutfők hosszu sora van.)

Trausch, Schriftsteller-Lexikon.

Szinnyei Könyvészete.

Századok 1879. 34. 36. l.